Knihy priemyselného chladenia

{Doslovný}

Výpočet chladiva


dm3   chladič
dm3
meter
Priemer potrubia kvapaliny Druh chladiva
Montáž jednotky na ulicu alebo odstránenie kondenzátora

 

Spätný ventil 4 Vzduch v chladiacom systéme Účinnosť kondenzátora Funkcia meracieho zariadenia Rozmrazovanie horúceho plynu Nh3h2o Skrutkové riadenie výkonu kompresora

Menu

Chladiče
Chladiarenský sklad
Kompresory
Balenie kompresora
výmenník tepla
projekty
Konverzné veľkosti
Graf chladiva
Technické informácie
Vypočítajte kondicionér
Konverzia
Autorské práva @ 2009 - 2019, „www.ref-wiki.com“