Domov 

Psychrometrický diagram

Psychrometrický graf

Všetky vyššie uvedené vlastnosti môžu byť zhrnuté v tabuľke, ale môžu byť zobrazené efektívnejšie v grafickej podobe. Základné vlastnosti sú uvedené teplota suchého teplomera, vlhkosť a špecifická entalpia. V rámci harmonogramu potrebného pre konvenčné procesy klimatizácie možno sieť považovať za paralelnú a tvoriť základ psychrometrický diagram (Obr. 20.5). (Z úplného grafu na obr. 20.6 je zrejmé, že čiary DB sa mierne líšia. Obsah vlhkosti entalpických sietí je paralelný.)

V tomto diagrame sa teplota mokrej banky zobrazuje ako diagonálne čiary, ktoré sa zhodujú so suchou žiarovkou na saturačnej čiare. Ak sa merania vykonávajú pomocou dvoch teplomerov, ktoré sa zavesia na psychrometri, môžu sa na psychrometrickom diagrame nakresliť podmienky, pri ktorých sa pretína teplota suchej banky, ako je odčítaná vertikálne, s teplotou mokrej banky, a odčítava sa diagonálne cez mokré čiary.

Špecifické zvýšenie entalpie zo suchej žiarovky (citeľný tepelný vzduch) a vlhkosti (citeľné a latentné teplo, voda).

Adiabatické (izo entalpické) čiary pre zmes pár so vzduchom a vodou takmer rovnobežne s mokrou čiarou, aby sa predišlo akejkoľvek zámene, entalpická stupnica je mimo telovú schému a hodnoty by sa mali odoberať pomocou priamej hrany (pozri obrázok 20.7) ).

Ďalšou vlastnosťou, ktorá je uvedená v psychrometrický diagram merný objem zmesi sa meria v metroch kubických na kilogram. Vyzerá to ako séria uhlopriečok, s intervalom 0.01 m3 ...

 
Vďaka ->Chladiaci cyklus štandardného vzduchu Schéma poistky kazety Kondenzátor s dvoma trubicami Hermeticky uzavretý kompresor Vysokotlakový plavákový ventil Tlmič horúceho plynu Odlučovač oleja Chladiaci cyklus na čerstvom vzduchu Dosková povrchová odparka Elektromagnetický ventil Špecifický objem chladiva TH diagram Druhy výparníka
Autorské práva @ 2009 - 2022, „www.ref-wiki.com“