Domov 

Ref-Wiki.com -

Vzduch (R-729)

Vzduch sa spravidla používa v letectve Klimatizácia a chladiace systémy. Jeho koeficient účinnosti (COP) je nízky kvôli nízkej hmotnosti vzduchu v systéme. V niektorých chladiacich zariadeniach sa môže použiť na rýchle zmrazenie potravín.
 
Vďaka ->Typy kompresorov Schéma zapojenia kompresora Csr Výpočet expanzného ventilu Pevné meracie zariadenie na clonu Halidová baterka Kráľový ventil Zákony o chladení Dávkovacie zariadenie Olejový bezpečnostný spínač Doskový a plášťový výmenník tepla Chladiace zaťaženie Rotačný kompresor Prepäťový prijímač
Autorské práva @ 2009 - 2022, „www.ref-wiki.com“