Domov 

Ref-Wiki.com -

Priemyselné klimatizačné zariadenia

Ak by sa všetka klimatizácia musela rozdeliť do dvoch skupín, komfortná klimatizácia a priemyselná klimatizácia bude hlavným cieľom. Komfortná klimatizácia je určená pre ľudí, zatiaľ čo priemyselné kondicionéry riadia procesy. Na strane vzduchu sú priemyselné klimatizačné zariadenia jednou alebo viacerými charakteristikami: úroveň teploty, potreba presnej regulácie vlhkosti, zvýšenie úrovne filtrácie a odstraňovania znečisťujúcich látok. Priemyselná klimatizácia sa vyskytuje v aplikáciách, ako sú tlačiarenské lisy, kde je regulácia vlhkosti nevyhnutná pre správnu registráciu viacfarebnej tlače; textilné podniky s cieľom zabrániť prenikaniu vlákien a znížiť statickú elektrinu; výroba fotografických materiálov; čisté miestnosti na výrobu elektronických zariadení; av rôznych laboratóriách. Jedným z rozdielov medzi chladením a pohodlím priemyselnej klimatizácie môže byť presnejšia regulácia teploty, ktorá sa všeobecne vyžaduje pre priemyselnú klimatizáciu.

..

 
Vďaka ->Činnosť spätného ventilu 4 Ohrievač kľukovej skrine Denná zmena relatívnej vlhkosti Princíp fungovania systému Hvac Riešenie problémov s pulznou pecou Lennox Plavákový ventil dolnej strany Doskový odparovač Farebný kód chladiva R717 Funkcia chladiaceho skla Mechanizmus chladničky Skrutkový kompresor semalt s Odparovač s hladom
Autorské práva @ 2009 - 2022, „www.ref-wiki.com“