Domov 

Ref-Wiki.com -

Chladiace zmesi a kĺzanie

Mnoho chladiacich zmesí alebo zmesí dvoch alebo viacerých jednotlivých látok. Zmesi môžu byť azeotropné látky, blízko azeotropických látok alebo zeotropné látky. Azeotropné látky sa vyznačujú striktným varom a sú pod určitým tlakom, napriek tomu sa však môžu považovať za jednu látku. Prvý azeotropické chladivo bol CFC, R502, takže použitie chladiacich zmesí nie je nič nové. Ak sa teplota varu mení v priebehu procesu konštantného tlaku, v štádiu procesu zmeny existujú rôzne teploty odparovania a kondenzácie.

R407C je najpoužívanejší zeotrop. S odkazom na obrázok 3.5, vo forme známej pary kompresný cyklus nemenia sa, ako je znázornené. Permanentné procesy kondenzačného tlaku P1, naparovanie a P2 sú prezentované vodorovnými čiarami a čiarami s konštantnou teplotou, ktoré sú teraz sklonené. Teplota, pri ktorej kondenzácia začína, sa nazýva rosný bod, tu označený ako T2 (rosný).

Ako kondenzácia postupuje, teplota klesá na T2 (Bubble), takže teplota rosného bodu T2 40C zodpovedá bodu varu, teplote okolo 34C. teplota v procese odparovania sa zmení z T1 (výparník) T1 (Dew), ako ľahšie zložky zmesi, R32 a R125, sa odparuje výhodne na R134a a zostávajúca kvapalina sa stáva bohatou na R134a, jej teplota varu sa postupne zvyšuje, až kým sa všetka kvapalina neodparí. Vezmite prosím na vedomie, že to neznamená, že ľahšie komponenty vrú a zostávajúca tekutina R134a na konci procesu. Zloženie posunu v procese je obmedzené a dosť malé. K ďalšiemu prehriatiu potom dôjde po úplnom odparení, zvýšenie teploty Ts je teplota nasávania v kompresor.

Teplotná kĺzavosť je možné využiť pri zlepšovaní výkonnosti zariadenia pri správnej registrácii tepelné výmenníky, Problémy týkajúce sa zmesí spočívajú v úniku chladiva, čo môže viesť k zmenám v podiele zložiek v zmesi. Zmeny sú však malé a majú malý vplyv na výkon. Na používanie zmesí sa vzťahujú tieto odporúčania:

  • РћР ± РѕСЂСѓРґРѕРІР ° РЅРёРμ vždy by sa malo nabíjať z kvapalnej fázy, inak bude koncentrácia zložiek nesprávna.
  • Je potrebné zabrániť vniknutiu vzduchu.
  • Zmesi s väčším teplotným kĺzaním viac ako v 5 (K) sa na typ zaplavených výparníkov neaplikujú.
Niektoré zmesi kĺzajú menej ako 2 K a nazývajú sa „blízko azeotropov“. Z praktických dôvodov sa môžu považovať za jednotlivé chemikálie. Príklady R404A a R410A .....
 
Vďaka ->Ohrievač kľukovej skrine Denná zmena relatívnej vlhkosti Schéma zapojenia teplovzdušnej pece Princíp fungovania systému Hvac Riešenie problémov s pulznou pecou Lennox Plavákový ventil dolnej strany Doskový odparovač R407c verzus r134a Farebný kód chladiva R717 Mechanizmus chladničky Skrutkový kompresor semalt s Odparovač s hladom
Autorské práva @ 2009 - 2022, „www.ref-wiki.com“