Home 

Køleskabskompressor beregner afgangstemperatur - Beregn afgangstemperatur for kompressorkøling

Tekniske oplysninger Industriel Effekten af ​​kondenseringstemperatur på kompressorkapaciteten

Påvirkning af kondensens temperatur på kompressorens ydeevne

Generelt set kølekompressorkapacitet falder, når stigningen i kondensationstemperaturen. Forøgelse af kondensationstemperaturen reducerer den teoretiske og faktiske kølekapacitet kompressor. Husk, at den teoretiske kompressor har et arbejdsvolumen, der er lig med dets arbejdsvolumen og dens sugeparret ikke afhænger af kondensationstemperaturen. Derfor forbliver den teoretiske masse af kølemediet, som forskydes af kompressoren, konstant ved al kondenseringstemperatur, og teoretisk kølekapacitet er kun en funktion af køleeffekten pr. Masseenhed af kølemediet cirkulerer. Baseret på disse antagelser er forskellen i kompressorens teoretiske kølekapacitet på to kondenseringstemperaturer resultatet af forskellen i køleeffekten pr. Masseenhed.

Faldet i den faktiske kølekapacitet kan tilskrives reduktioner i den volumetriske effektivitet og effekten af ​​kølesystemet. Øg kondenseringstemperaturen, mens sugetemperaturen forbliver konstant øger kompressionsforholdet, reduktionen af ​​volumetrisk kompressorens effektivitet.

Derfor reduceres det faktiske volumen af ​​forbrug af damp, der er forskudt af kompressoren. Selvom densiteten af ​​dampen, der kommer fra kompressoren, er den samme på al kondenseringstemperaturen, falder den faktiske massestrømning af frigivet kølemediumkompressor, efterhånden som den volumetriske effektivitet falder.

Høje udladningstemperaturer er uønskede og undgås når det er muligt. Højere afladningstemperaturer øger temperaturen på cylindervæggen og suget overhedning damp, som har en negativ indvirkning på kompressorens effektivitet. Høje udladningstemperaturer øger også hastigheden af ​​dannelse af kulstof og syre i systemet. Forøgelse af temperaturen på kondensen øger også den isentropiske forsyningstemperatur, hvilket øger mængden af ​​arbejde, der skal udføres ved hjælp af kompressoren. Overvej to systemer med de samme kompressorforskydninger. Den ene enhed arbejder med kondensationstemperatur 100 F (37.8C), og den anden fungerer med kondenseringstemperatur 120 F (48.9C). Skønt stemplets kompressorer af samme forekommer forøgelse af den isentropiske udladningstemperatur 1F (0.56C) på operativsystemet på 120F (48.9C).

Skønt stemplets kompressorer af samme forekommer forøgelse af den isentropiske udladningstemperatur 1F (0.56C) på operativsystemet på 120 F (48.9C). Systemet fungerer ved en udløbstemperatur 121F (49.4C). Forøgelsen er en konsekvens af den store mængde arbejde, der kræves, jo højere er temperaturen i kondensationen og den dertil knyttede stigning i kompressionsgraden. Blev kondenseringstemperaturen steget på en sådan måde, at kompressionsforholdet ikke ændres, ville ændring af udløbstemperatur være den samme som hvad der sker i temperaturen i kondensationen. Dette svar kan gøres, hvis sugets temperatur blev forholdsmæssigt forøget fra 20F (11.1C) kondenseringstemperatur og derved understøtter kompression.

Tab af kompressor og strøm i forbindelse med stigning i temperatur, kondensationscyklussen er mere alvorlig, når sugeprocessstemperaturen nedenfor. Forøg kondenseringstemperatur fra 100 til 120F (37.8 til 48.9C), når cyklussen af ​​arbejde på 40F (4.4C) mætningstemperatur reducerer den teoretiske kompressorkapacitet med 13% og den faktiske ydelse af kompressoren med 20%. Imidlertid er tab i kompressorens teoretiske kapacitet til 10F-cyklus 14%, og tab i produktivitet af kompressoren er 21%. Fald i volumetrisk effektivitet er ansvarlig for det meste af faldet i kompressorens faktiske kapacitet, når jo højere temperaturen i kondensation ...

 
Tak ->Klassificering af kølemidler Diffusorstørrelse pr Forbrugeligt kølemiddelkøleanlæg Hudfugtighed Kølekompressor Koblingsskema kompressor ledningsdiagram Semi-hermetisk kompressor wiki Glidende vingekompressor wiki Snf i mælk Wikipedia Sugeakkumulator Overspændingstromle Saltopløsning med varmeledningsevne Typer kondensator
Copyright @ 2009 - 2022, "www.ref-wiki.com"