HOME 

Ref-Wiki.com -

Tekniske oplysninger Køleskabstransport
1 Respirationsvarme 36864
2 Interne varmekilder 10095
3 Ledet varme 10361
4 Detailkøling 12659
5 Køleskab 11779
6 Logistik 9882
7 Vej- og jernbanetransport 10697
8 Sø- og intermodal transport 10028
9 Luft transport 9613
10 Køleskabstransport 10021
 
Tak ->Luftstandard kølecyklus Kompressorrelæ Kondensatorvandreguleringsventil Kondensator med dobbelt rør Fordamper Højtryks floatventil Lyddæmper Olieseparator Friluftskølecyklus Fordamper på pladeoverfladen Magnetventil Specifik mængde kølemiddel TH diagram
Copyright @ 2009 - 2022, "www.ref-wiki.com"