Home 

Ref-Wiki.com -

Kontinuerlig strømning

Det er defineret som en strøm, hvor de aktuelle forhold ikke ændrer sig med tiden. Vi kan imidlertid have en stabil strømning, hvor hastigheden, trykket og et tværsnit af strømmen kan ændre sig fra punkt til punkt, men ikke ændres med tiden. Således skal vi skelne det og opdele det i en stabil, ensartet og stabil strøm af ikke-ensartet strømning. I en jævn strømning jævnt under alle forhold (f.eks. Hastighed, tryk og tværsnitsareal) er almindelige og afhænger ikke af tid eller position. For eksempel betragtes en enkelt vandstrøm i kanalen som stabil ensartet strømning. Hvis forholdene (f.eks. Hastighed, tværsnitsareal) varierer fra punkt til punkt (f.eks. Fra tværsnittene), men ikke med tiden, kaldes dette bæredygtig ikke-ensartet strømning. For eksempel flyder væsken med konstant hastighed gennem afsmalningsrøret fungerer fuldstændigt ...
 
Tak ->Kapacitetskontrol af skruekompressor Centrifugalkompressor Opladningscylinder Komfort og industriel klimaanlæg Forskel mellem centrifugal og frem- og tilbagegående kompressor Epr-ventil Flydende modtager Motorkørsel kondensator Pressestats forstand Refrigers Genvindelig sikring Enfaset motorviklingsforbindelse Solvensgenvindingsproces Wikipedia
Copyright @ 2009 - 2022, "www.ref-wiki.com"