Home 

Ref-Wiki.com -

Det psykrometriske kort

Denne tabel blev udviklet i de tidlige 1900s, en tysk ingeniør ved navn Richard Mollier. Dette er en graf (fig. 1.31), der repræsenterer egenskaberne af fugtig luft set fra tørpærens synspunkt, vådpære-temperaturen, relativ fugtighed, fugtighedsforhold og entalpi. Tre af disse egenskaber er tilstrækkelige til at bestemme status for fugtig luft. Det er vigtigt at bemærke, at diagrammet kun kan bruges til det atmosfæriske tryk (dvs. 1 atm eller 101.3kPa). Hvis der kan bruges tryk fra forskellige fugtige luftforligninger.

At forstå dynamikken i luftfugtighed og vil give et solidt fundament til forståelse af principperne for køle- og klimaanlæg. Fig. 1.32 viser flere processer på psykrometrisk kort. Fig. 1.32a viser køle- og opvarmningsprocesser og derfor et eksempel på stigning og fald i tørpære-temperaturen. I disse processer findes ændringen af ​​fornuftig varme. Der er ingen latent varme involveret på grund af det konstante fugtforhold i luften. Fig. 1.32b eksempel på affugtning på en konstant tørpære-temperatur med faldet i fugtighedsforholdet.

Et meget almindeligt eksempel er vist i fig.

1.32c, som inkluderer både køling og affugtning af luften, hvilket førte til et fald i både tørpære og vådpære-temperatur og -fugtighed. Fig. 1.32d viser befugtning af adiabatisk konstant vådpære-temperatur (1-2), for eksempel spray-type befugtning. Hvis dette gøres med opvarmet vand, bliver resultatet (1-2 '). Fig. 1.32e viser kemisk affugtning, når vanddamp absorberes eller adsorberes fra luften ved hjælp af et absorberende materiale. Han er isoleret på grund af den konstante entalpi fugtighedsforhold falder. Sidste gang (fig. 1.32f) er processen med at blande to luftstrømme (dvs. den ene er i stand til at 1 og den anden i tilstanden 2), og deres blanding når tilstanden 3.

..

 
Tak ->Bagtrykventil i kølesystemet Køling i kapillarrøret Fryser Wikipedia Tvungen køletårn Håndbetjent ekspansionsventil Definition af industriel køling Lennox-puls 21 fejlfinding Frigørelse af køleskabskompressor Skruekompressorkølesystem Lille 2 cylinder-ammoniakkompressor Termosyfon kølesystem Dampabsorptions-kølesystem Wikipedia Vandkølet kondensator
Copyright @ 2009 - 2022, "www.ref-wiki.com"