Home 

Ref-Wiki.com -

Den vigtigste afkølingscyklus

Et stof ændrer dets tilstand, når den iboende mængde varme og varierede. Is er vand i fast tilstand og vand med dampdamptilstand. Kontinuerligt skifter væske og væskedamp ved anvendelse af varme. Der skal tilføres varme eller fordampe et stofs kogepunkt. Det skal opsamles til fortynding eller styrke stoffer. Den nødvendige mængde varme afhænger af indholdet og ændringen i trykket i sagen.

Overvej for eksempel at åbne en gryde med kogende vand opvarmet af en gasflamme. Vandets kogepunkt ved havniveau 212Вєf (100C). Forøg flammetemperaturen, og vandet koges fra hurtigere, selvom temperaturen ikke ændrer sig. Varme eller kogende stoffer, varme skal fjernes fra et andet stof. I dette tilfælde fjernes varmen fra gasflammen. Forøg flammens temperatur kun hastigheden for varmeoverførsel. Det øger ikke vandets temperatur.

Ændringen i tryk vil påvirke et stofs kogepunkt. Med stigende højde over havoverfladen, atmosfærisk tryk og fordampningstemperatur dråbe.

For eksempel koges vand ved 193F (89.4C) i en højde af 10,000 fod. Ved tryk under 100 psig har vandet en temperatur på kogende 338F (170C).

Forholdet pres køling dette vises i det følgende eksempel. Tanken indeholder et stof, der fordamper ved atmosfærisk tryk. Imidlertid kondenserer det til en væske ved 100 pounds af tryk. Væske er fra tanken gennem en slange og dyse i en lang rørspole til atmosfæren (se fig. 4-10).

Når væsken kommer ind i dysen, reduceres hans tryk til atmosfærens. Dette reducerer fordampning eller kogepunkt. En del af væsken fordampes eller koges ved hjælp af sin egen varme. I ufordampet væske straks afkølet, tages hans varme væk. Den resterende væske absorberer varme fra valset metal eller beholder og fordamper ved afkøling. Spiral tager varmen fra det omgivende rum, kølerummet. Denne enhed vil fortsat levere køling eller afkøling, indtil stoffet forbliver under tryk i tanken.

Alle andre komponenter i kølesystemet er kun for at forbedre kølemediet, når det har gjort sit arbejde med afkøling. Andre dele af kølesystemet i rækkefølge efter samlinger, tank eller flydende modtager, ekspansionsventil, fordamper, kompressorog kondensator.

Fig. 4-11 illustrerer en typisk systemkølingscyklus. Kølemediet er i tanken eller væskemodtageren under højt tryk i væsketilstand. Når kølemedium kommer ind i ekspansionsventilen, sænkes trykket, og væsken begynder at fordampe. Komplet fordampning finder sted, når kølemediet passerer ind i kølemidlet fordamper. Fordampning, varme skal tilføres kølemediet. I dette tilfælde kommer varmen fra fordamperen. Når varme fjernes fra spolen, afkøles spolen. Kølemediet er nu under damp lavt tryk. Fordampersektion af systemet henvises ofte til lavt tryk, modtryk eller sugeside. Varm spiral, jo hurtigere fordampning finder sted, og det højere sugetryk bliver.

Kompressor tager derefter det lave damptryk og øger trykket er nok til kondensation af kølemediet. Dette starter systemets høje side. For at returnere et kølemiddel i flydende tilstand (klemme) tog varmen fordamperen, kompressoren skal fjernes. Denne funktion af kondensator bruges sammen med luft- eller vandkølespoler. Vær bedre end kølemiddel, luft eller vand absorberer varme. Når det afkøles, kondenseres kølemediet til en væske og kommer i en væskemodtager eller -tank. Efterhånden som kølemedietrykket blev forøget, kondenseres det ved lavere temperaturer.

I nogle systemer er flydende modtager kan være en del af en anden enhed, såsom fordamper eller kondensator.

..
 
Tak ->4 måde vende ventil drift Bagtrykventil i kølesystemet Køling i kapillarrøret Hvac-systemets arbejdsprincip Lennox-puls 21 fejlfinding Fordamper af pladetypen Kølerglasfunktion Køleskabsmekanisme Skruekompressor Skruekompressorkølesystem semalt med Lille 2 cylinder-ammoniakkompressor Sultet fordamper
Copyright @ 2009 - 2022, "www.ref-wiki.com"