Home 

Ref-Wiki.com -

Flerstages kølesystem

Der anvendes vidt brugt kølesystem med flere trin, hvor der kræves ultra-lave temperaturer, men det kan ikke produceres økonomisk ved hjælp af et enkelt-trins-system. Dette skyldes, at kompressionsforholdet er for højt til at nå de temperaturer, der er nødvendige for at fordampe og kondensere dampen. Der er to hovedtyper af sådanne systemer: kaskade og flertrins. Multistagesystem bruger to eller flere kompressorer er konsekvent i det samme kølesystem. Kølemediet bliver mere tykt damp, når det passerer gennem hver kompressor. Bemærk, at totrinssystemet (fig. 3.36) kan nå en temperatur på omkring 65Р'C og tre trin i 100VC.

Enkeltdamp-komprimeringstype køleskabe bruges kølehuse med en række + 10VC-30VC. I dette system på fordamper installeret i kølesystemet og iskonstruktionsenheden, som en kilde til lav temperatur, absorberer den varmen. Varmen gennem kondensator højtryksside.

I tilfælde, hvor der er store temperatur- og trykforskelle mellem fordamperen og kondensatoren, fungerer multistages dampkompressionssystemer i overensstemmelse hermed.

For eksempel, hvis temperaturen på køleskabet (dvs. fryseren), under 30VC, kræves flere etages komprimeringssystem for at forhindre et højt komprimeringsforhold. Nogle af manglerne ved højt komprimeringsforhold:

flertrins-køling

Reducer kompressionens effektivitet
Forøg temperaturen på kølemediedampen i kompressoren, og
Stigningen i energiforbruget pr. Enhed køleprodukter.

Fig. 3.36a er et skematisk diagram af totrinns dampkomprimeringskøleenhed, der kan tilvejebringe temperaturer under 30VC (ca. op til 50VC), og Ts og log Ph-skema er vist i fig. 3.36b og 3.36c. Dette system bruger også den mellemliggende køligere luft.

Som et eksempel kan et tretrins-kølesystemer tilvejebringe en temperatur på fordamperen ud-100VC. I to trin vises et blokkølemiddel komprimeret i det første trin og efter afopvarmning med intercooler komprimeres yderligere i det andet trin. Intercooler bruges mellem to komprimeringsgrader for at reducere komprimering. Med andre ord er en booster (første trin) kompressor og gas-væske intercooler fastgjort til et trin i cyklussen. Mellemkøleren afkøler flydende kølemedium til fordamperen ved fordampning af en del af kølemidlet efter reguleringen i første trin. Flashgas returneres i et mellemliggende punkt i kompressionsprocessen for at øge kompressionseffektiviteten ved afkøling af overophedet gas. Ikke kun kompressoren, men det sæt kompressorer, der var brug for på hvert trin, afhængigt af strømmen og temperaturen. I større systemer med flere fordamper og store komprimering (temperatur) koefficienter har antallet af intercoolers og komprimeringstrin udbytter øget systemets effektivitet og som konsekvens væksten af ​​COP.

..
 
Tak ->Kontinuerligt dampabsorptionssystem Diffusorstørrelse pr Forbrugeligt kølemiddelkøleanlæg Hudfugtighed Afrimning af varm gas Dimensionering af kølekapillarrørstørrelse Kølekompressor Koblingsskema kompressor ledningsdiagram Semi-hermetisk kompressor wiki Snf i mælk Wikipedia Sugeakkumulator Overspændingstromle Typer kondensator
Copyright @ 2009 - 2022, "www.ref-wiki.com"