Home 

Ref-Wiki.com -

Kapacitetskontrol i skruekompressorer

Kapacitet skruekompressor styres ved at variere graden af ​​åbning af ventilerne er placeret i husets mærkerotorer. Denne ventil er lukket (100% effekt), kun et par ind i maskinen komprimeres og aflades kondensator. Med ventilen er helt åben (mindstekapacitet) ca. 90% af par tilladt at strømme direkte til suget ukomprimeret. På grund af de interne tab af skruekompressoren (forholdsmæssigt mere end kapacitetshastigheden) med delbelastningsdrift under 60% er relativt ineffektiv. Figur 15 viser ændringen af ​​effekt over effektområdet for en typisk skrue med et driftsforhold til kondens fordampningstryk 4: 1.

Drev med variabelt omdrejningstal er nu tilgængeligt som en metode til styring af strømskruen kompressor gør det muligt at forbedre effektiviteten ved delbelastning.

..

 
Tak ->Ammoniakrørstørrelse Csr kompressor ledningsdiagram Ekspansionsventilberegning Fordamperens funktion Lov om køling PH-diagram Plade og skalvarmeveksler Trykbegrænsende txv R600a kuldemedietemperaturdiagram Kølemiddeltyper Kølebelastning Rsir-kompressor Overspændingsmodtager
Copyright @ 2009 - 2022, "www.ref-wiki.com"