HOME 

Ref-Wiki.com -

Lov køling

Alle kølesystemer er afhængige af de fem termiske love:
  1. Væsker absorberer varme, når de skifter fra væske til damptilstand. Væske bringer varme i processen med overgang fra damp til væske
  2. Temperaturen, ved hvilken en tilstandsændring forekommer, er i en konstant ændringsproces, forudsat at trykket forbliver konstant.
  3. Varme strømmer kun fra kroppen, det vil sige ved en højere temperatur til et organ, der er ved en lav temperatur (varm, kold).
  4. Metaldelene i de kogende og kondenserende enheder bruger metaller, der har høj varmeledningsevne (kobber, messing, aluminium).
  5. Termisk energi og andre former for energi kan udskiftes. For eksempel kan elektricitet konverteres til varme, varme til elektrisk energi; og varme til mekanisk energi.
..
 
Tak ->Bælge type termostat Krydsladningsfølende pære Evaporativ kondensator wiki Tvungen køletårn Håndbetjent ekspansionsventil Mop ventil Motorvikling Frigørelse af køleskabskompressor Afstødning start induktion køremotor Shell og coil kondensator Temperaturglid Tre væskeabsorptionssystem To-trins centrifugal kølemiddelkompressor
Copyright @ 2009 - 2022, "www.ref-wiki.com"