Home 

Ref-Wiki.com -

Enkel dampkomprimeringscyklus

Par komprimeringscyklus bruges til afkøling fortrinsvis frem for gascyklusser; Brug af latent varme giver mulighed for at genvinde meget større mængde varme kølemediumstrøm. Dette gør udstyr så kompakt som muligt.

Væske til kogning og inddampning - skift mellem væske og luftform ved en temperatur, der afhænger af trykket inden for dets frysepunkt og den kritiske temperatur (se fig. 2.2). Ved kogning skulle han få den latente fordampningsvarme og kondens i den latente varme overføres.

Varmen er i flydende tilstand ved lave temperaturer og tryk, hvilket giver den latente varme, så den fordampes. Parret komprimeres derefter automatisk til højt tryk, mætningstemperaturen svarende til dets latente varme kan nægtes, så han skifter tilbage til en væske. Cyklussen er vist i fig. 2.3. Virkningen af ​​afkøling af varmebæreren i processen med fordampning, som er ændringen i entalpi mellem væske og damp, hvilket efterlader РёСЃРїР ° СЂРёС,РμР »СЊ.

For at undersøge denne proces nærmere benytter køleingeniører tryk-enthalpi eller Ph-kort (fig.

2.4). Dette diagram er en bekvem måde at beskrive væske- og gasfaser af stof. På den lodrette akse, tryk P, og vandret, h, entalpi. Mætningskurven definerer grænsen for en ren væske og ren gas eller damp. Området viste damp, flydende overophedet damp. Området er præget af flydende, superkølet væske. Ved tryk over den øvre kurve er der ingen forskel mellem væske og damp. Over denne trykgas kan ikke flydende. Dette kaldes det kritiske pres. I området under kurven, dvs. en blanding af væske og damp.

Enkel dampkomprimeringscyklus er overlejret på Ph-diagrammet i fig. 2.4. Processen med fordampning eller fordampning af kølevæsken er en konstant trykproces, og det er derfor en vandret linje. I processen med komprimering af energi, der bruges til komprimering af damp, bliver til varme og øger dens temperatur og entalpi, så ved slutningen af ​​dampkomprimeringstilstanden i de overophedede diagrammer og uden for mætningskurven. En proces, hvor komprimeringsvarmen øger entalpien af ​​gas kaldet adiabatisk kompression. Før kondens kan starte, skal dampe køles. Den endelige komprimeringstemperatur er næsten altid under kondenseringstemperatur som vist, og derfor afvises en vis mængde varme ved temperaturer over temperaturen på kondensation. Dette repræsenterer en afvigelse fra den ideelle cyklus. Den faktiske kondensationsproces præsenteres for de vandrette linjer inden for mætningskurven.

Når det er enkelt dampkomprimeringscyklus vises på temperatur-entropidiagrammet (fig. 2.5), afvigelser fra den omvendte Carnot-cyklus kan identificeres ved de skraverede steder. Adiabatisk komprimeringsproces fortsætter ud over det punkt, hvor kondenseringstemperaturen nås. Den skraverede trekant repræsenterer den ekstra mængde arbejde, der kan undgås, hvis kompressionsprocessen ændres til isotermisk (dvs. ved konstant temperatur) på det øjeblik, hvor det fortsætter, indtil kondenseringstrykket er opnået.

Udvidelse af konstant entalpi af processen. Det skal udarbejdes i form af en lodret linje på ph-skemaet. Ingen varme absorberes eller afvises under ekspansionen af ​​væsken bare passerer gennem ventilen. Efter reduktion af trykket i ventilen skal føre til et tilsvarende fald i temperaturen i væskedampen blitz for at fjerne energien til afkøling. Væskemængden øger således ventilmængden af ​​den tilknyttede gas, der fører til dens navn, the ekspansionsventil. Intet forsøg på at genvinde energi fra for eksempel udvidelsesprocessen. ved hjælp af turbinen. Dette er den anden afvigelse fra perfekt cyklus. Arbejde, der potentielt kunne gendannes, repræsenteres af det skraverede rektangel i fig. 2.5 .....

 
Tak ->Kompressortyper Csr kompressor ledningsdiagram Ekspansionsventilberegning Halogen fakkel Lov om køling Måleinstrument Oliesikkerhedsafbryder Plade og skalvarmeveksler Trykbegrænsende txv R600a kuldemedietemperaturdiagram Kølemiddeltyper Kølebelastning Overspændingsmodtager
Copyright @ 2009 - 2022, "www.ref-wiki.com"