Home 

Kompressor balancepunkt - Cappary

BLOG main Kapillarrør
Kapillarrør
kapillarrør betjener næsten alle små kølesystemer, og dens omfang dækker køleevne på 10 kW. Kapillarrør fra 1 til 6 m med indvendig diameter, normalt fra 0.5 til 2 mm er Navnet en forkert nummer, fordi den er lidt for stor til at tillade kapillærvirkningen. Flydende kølemiddel kommer ind i kapillarrøret, og når det strømmer gennem røret, falder trykket på grund af friktion og acceleration af kølemidlet. Nogle væsker blinker i damp, kølemedium passerer gennem røret. ....

Talrige kombinationer af boring og længde er tilgængelige for at opnå den ønskede begrænsning. Når kapillarrøret først er valgt og installeret, kan røret imidlertid ikke tilpasse sig variationer i udledningstryk, sugetryk eller belastning. Det kompressor og ekspansionsenheden skal ankomme under suge- og afladningsforhold, som gør det muligt for kompressoren at pumpe fra fordamper den samme strømningshastighed for kølemiddel, som ekspansionsenheden mater til fordamperen. En betingelse med ubalanceret strømning mellem disse to komponenter skal nødvendigvis være midlertidig.

For at se nærmere på balancepunkter kan massestrømningshastigheden, der tilføres af kapillarrøret, afbildes på den samme graf som massestrømmen, der pumpes af kompressoren. Figur 13-1 er et sådant diagram med strømmen gennem kapillarrøret vist i stiplede linier og pumpekapaciteten af ​​en frem- og tilbagegående kompressor vist i solide linier. Ved høje kondenserende tryk kapillarrør føder mere kølemedium til fordamperen end ved lavt kondensatryk på grund af stigningen i trykforskel over røret. Kompressorkapacitetskurverne er de samme som forklaret i kap. 11 i studiet af kompressorer. Ved en 30 ° C kondenseringstemperatur, for eksempel, skal kompressoren og kapillarrøret søge efter et sugetryk, som giver dem begge mulighed for at passere samme massestrømningshastighed. Dette sugetryk findes ved punkt 1, som er balancepunktet ved en kondenseringstemperatur på 30 ° C. Punkt 2 og 3 er balancepunkterne ved henholdsvis 40 ° C og 50 ° C kondenseringstemperatur.

Kompressoren og kapillarrøret har ikke fuld frihed til at fastsætte sugetrykket, fordi fordamperens varmeoverførselsforhold også skal være opfyldt. Hvis fordamperens varmeoverførsel ikke er opfyldt ved kompressor-kapillærrørets balancepunkt, resulterer en ubalanceret tilstand, der kan sulte fordamperen eller fodre fordamperen.

 
Tak ->Effekt af overophedning på cop Effekter af frysning på mikroorganismer Effektiviteten af ​​kompressoren Flash intercooler Oversvømmet fordamper Respirationsvarme Hermetisk kompressor Nomenklatur af kølemidler Trykknap Psc-kompressor Koblingsolie trykafbryder ledningsdiagram Shell og rør kondensator Steady-floweksempler
Copyright @ 2009 - 2022, "www.ref-wiki.com"